Tradycyjnie w Uroczystość Objawienia Pańskiego w naszej parafii w miejscowym domu kultury odbyło się spotkanie opłatkowe.  Po wysłuchaniu Ewangelii odczytanej przez ks. proboszcza, odśpiewaniu kolędy wśród nocnej ciszy wszyscy składali sobie życzenia dzieląc się opłatkiem. Oprawę muzyczną przygotowała parafialna schola.

Dziękujemy Panu Bogu za ten wieczór radości, który zapewne kiedyś przyniesie błogosławione owoce w życiu uczestników tego wydarzenia.  

Wszystkim przybyłym na spotkanie serdecznie dziękujemy za stworzenie świątecznej atmosfery i życzymy wszelkiej pomyślności w 2018 roku.

 

 

Kontakt