W dniu 21 luty 2018r nasza wspólnota parafialna przeżywała czas kanonicznej wizytacji J.E. Księdza Biskupa Jana Wątroba. Program Wizytacji Kanonicznej przebiegał wg niżej wymienionego harmonogramu:

Godz. 10:00 – Powitanie J.E. księdza Biskupa w bramie, przekazanie kluczy, procesja do kościoła.

Godz. 10:05  – Powitanie przez przedstawicieli parafii,  księdza proboszcza

                      – Msza św. wotywna ku czci bł. Józefa Kowalskiego  i nowenna do bł. Józefa .

Godz. 12:00  – Spotkanie w szkole – krótki program słowno – muzyczny

                       - spotkanie z nauczycielami.

Godz. 14:00  – Odwiedziny u chorego, następnie u ojca s. Marii i u  ks. Jana

Godz. 16:00  – Spotkanie z grupami duszpasterskimi działającymi w  parafii w dolnym kościele.

Godz. 17:00  – Msza św. z udzieleniem sakramentu bierzmowania.

Wizytacja Księdza Biskupa w ramach prawa kościelnego jest wydarzeniem naturalnym i koniecznym. Odbywa się raz na 5 lat. Wizytacja parafii wchodzących w skład diecezji jest obowiązkiem każdego Biskupa ordynariusza. Jest to czas sprawdzania, spotkań z wiernymi oraz czas umacniania ich wierności Chrystusowi, Ewangelii i Kościołowi. Podczas wizytacji, Ksiądz Biskup poznaje charakterystykę parafii, życie religijne parafii, zapoznaje się z innymi formami duszpasterstwa występującymi w parafii: grupy, ruchy, wspólnoty i inne zespoły osób działające na terenie parafii.

Kontakt