Święty Krzysztof męczennik, święty kościoła katolickiego i prawosławnego. Jego imię wywodzi się z języka greckiego i oznacza „niosący Chrystusa”. Zaliczany jest do 14 świętych wspomożycieli, którzy pomagają w potrzebie duszy i ciała. Legendy ukazujące życie Krzysztofa podają, że prawdopodobnie pochodził z Azji Małej z prowincji rzymskiej Licji. Jego życie przypada na koniec II wielu lub początek III. Święty Krzysztof jest patronem kierowców, ruchu i komunikacji, woźniców, żeglarzy, biegaczy, jest opiekunem dróg górskich, stolarzy, górników, cieśli, kapeluszników, farbiarzy, introligatorów, poszukiwaczy skarbów, sprzedawców owoców, ogrodników, twierdz, fortec, dzieci. Jest patronem mostów i miast położonych nad rzekami, flisaków, patronem dobrej śmierci. Wzywany jest w przypadku nieoczekiwanej śmierci, zarazy, dżumy, zagrożenia od ognia i wody, suszy, niepogody i gradu. Jest też patronem Wilna i Ameryki, chrześcijańskiej młodzieży, pielgrzymów, podróżnych. Jest orędownikiem w śmiertelnych niebezpieczeństwach.

Modlitwa kierowcy

O Panie, daj mi pewną rękę, dobre oko, doskonałą uwagę, bym nie pozostawił za sobą płaczącego człowieka. Ty jesteś Dawcą Życia - proszę Cię przeto, spraw bym nie stał się przyczyną śmierci tych, którym Ty dałeś życie. Zachowaj, o Panie, wszystkich, którzy będą mi towarzyszyć od jakichkolwiek nieszczęść i wypadków. Naucz mnie, bym kierował pojazdem dla dobra drugich i umiał opanować pokusę przekraczania granicy bezpieczeństwa szybkości.  Spraw, aby piękno tego świata, który stworzyłeś, wraz z radością Twej łaski, mogły mi towarzyszyć na wszystkich drogach moich.

       Amen.