Wieś Siedliska, sięga swymi początkami XIV w., choć pierwsze pisemne wzmianki datują się na pierwszą połowę XV w. Od początku swego istnienia wchodziła w skład terytorium parafii Lubenia. Sytuacja przynależności kościelnej uległa zmianie dopiero w latach 80 –tych XX w. Już w 1971 r. zaczęto odprawiać Msze św. w Siedliskach w domu prywatnym, należącym do rodziny ks. Józefa Kowalskiego, salezjanina, męczennika za wiarę z okresu II wojny światowej (wyniesiony na ołtarze 13 VI 1999 r. przez Jana Pawła II). Kaplica urządzona w tym domu była jednak zbyt mała toteż rozpoczęto starania o uzyskanie pozwolenia na budowę większego kościoła. Kiedy je uzyskano wówczas, w latach 1975 – 1981 na działce ofiarowanej przez rodzinę Kowalskich, staraniem ks. Stanisława Króla, proboszcza lubeńskiego, wzniesiono nowy kościół, zaprojektowany przez architekta R. Gorczycę i konstruktora Władysława Jagiełłę. Po zakończeniu prac budowlanych biskup przemyski Ignacy Tokarczuk najpierw, 22 III 1981 r. poświęcił kościół, nadając mu wezwanie św. Józefa, a następnie w 1982 r. ustanowił w Siedliskach samodzielną parafię, wydzielając jej terytorium w parafii Lubenia. Po przeszło dwudziestu latach, 22 VIII 2004 r. biskup rzeszowski Kazimierz Górny dokonał konsekracji kościoła parafialnego w Siedliskach.

W Siedliskach znajduje się sanktuarium bł. Józefa Kowalskiego, salezjanina, beatyfikowanego wśród 108 męczenników II wojny światowej.

Kościół parafialny: murowany, wzniesiony w l. 1975 – 81, konsekrowany 22 VIII 2004 r.

Odpust parafialny 19.03.

Kontakt