Od czerwca 2017 roku funkcjonuje biblioteka parafialna, usytuowana w sali dolnego kościoła. Zawiera ona
bogaty zbiór literatury religijnej, historycznej, patriotycznej oraz bogato ilustrowane albumy. Czynna jest
codziennie po mszy świętej, a w niedzielę po sumie o godz.10.30.

Kontakt