Rada parafialna jest wspólnotą ludzi jednej wiary, zespolonych miłością Chrystusa i nadzieją, stawiających sobie za cel rozwój Kościoła Katolickiego, chrześcijańską formację własnej osobowości jak i swoich rodzin oraz podejmowanie działalności ewangelizacyjnej wśród ogółu parafian. [...]
Wykonanie tych zadań wymaga od członków rady parafialnej dużej dojrzałości duchowej i odpowiedniego poziomu wiedzy religijnej. [...]
Rada Parafialna jest organem doradczym i wspierającym proboszcza w sprawach ekonomicznych i duszpasterskich parafii, a jej ustalenia są pomocą dla proboszcza, który podejmuje decyzje. Rada nie jest organem władzy i nie ma osobowości prawnej.  Rada wspiera proboszcza swoim głosem m.in. w sprawach takich jak: doskonalenie duszpasterstwa parafialnego, remont obiektów parafialnych, budowa nowych obiektów i rozbiórka istniejących, zmiana przeznaczenia budynków, kupno i sprzedaż gruntów i nieruchomości; dzierżawa gruntów, angażowanie stałych i czasowych pracowników parafialnych; zaciąganie kredytów; zgłaszanie działalności gospodarczej parafii itd.

Kontakt