Ruch Światło-Życie w naszej parafii działa od 2008 roku. W trakcie tego czasu przez naszą wspólnotę przewinęło się wiele osób. Obecnie wspólnota liczy 30 członków. Patronką naszej wspólnoty jest Niepokalana Matka Kościoła - Maryja. Naszym opiekunem jest ksiądz proboszcz Krzysztof Kochanowicz. Spotkania oazowe odbywają się w salce parafialnej w każdy piątek po Mszy Świętej. Naszym zwyczajem jest włączanie się w Liturgie poprzez śpiew oraz oprawę liturgiczną. Dodatkowo, każda, druga niedziela miesiąca jest mszą młodzieżową, dlatego nasi członkowie biorą w niej czynny udział. W naszej wspólnocie istnieje schola oazowa, która jest odpowiedzialna za śpiew oraz uświetnia uroczystości i święta kościelne. Spotkania odbywają się na zasadzie pracy w dwóch mniejszy grupach: pierwsza – szkoła podstawowa i gimnazjum, druga – liceum i studenci, gdzie realizujemy poszczególne stopnie formacji. Na zakończenie, dzielimy się słowem i staramy się wprowadzać je w życie. Oaza aktywnie włącza się w życie parafii, przez przygotowywanie corocznych czuwań wielkopostnych, a także dróg krzyżowych. W czasie wakacji wielu członków wyjeżdża na turnusy oazowe. Oprócz spotkań formacyjnych często wspólnie spędzamy czas na zabawie i rozmowach podczas pogodnych wieczorków i ognisk. Poza tym w naszej wspólnocie organizujemy różne zabawi i dyskoteki, gdzie członkowie naszej grupy integrują się i mile spędzają ze sobą czas w duchu Nowej Kultury. Tradycją naszej wspólnoty są kilkudniowe wyjazdy wakacyjne, podczas których wędrujemy po górach i poznajemy nowe miejsca. W naszej wspólnocie nie brakuje talentów artystycznych i dlatego w okresie bożonarodzeniowym przedstawiamy jasełka. Wszystko co ma miejsce w naszej wspólnocie, dzieje się za sprawą Ducha Świętego, gdyż my jesteśmy tylko narzędziami w Jego ręku.

 

Kontakt