Domowy Kościół  jest małżeńsko-rodzinnym ruchem świeckich w Kościele, działającym w ramach Ruchu Światło-Życie, który jest jednym         z nurtów posoborowej odnowy Kościoła w Polsce. Łączy w sobie charyzmaty Ruchu Światło-Życie i międzynarodowego ruchu małżeństw katolickich Equipes Notre-Dame (END). Założycielem DK jest Sługa Boży ksiądz Franciszek Blachnicki (1921-1987). W rozwoju ruchu ściśle współpracowała z Założycielem siostra Jadwiga Skurdo RSCJ. Duchową kolebką DK jest Krościenko nad Dunajcem, gdzie w 1973 r. odbyła się pierwsza oaza rodzin, która zapoczątkowała rozwój ruchu. Członkami DK są małżeństwa sakramentalne, które wspólnie (mąż i żona) angażują się  w proponowaną im formację.

W naszej parafii p.w. Świętego Józefa działają dwa Kręgi Rodzin Ruchu Kościoła Domowego. Pierwszy istnieje od 1993 roku. Drugi powstał     w 2010 roku z inicjatywy Ks. Proboszcza Leszka Bachty. Członkowie obydwu kręgów z pomocą księdza moderatora - doradcy i opiekuna duchowego wspomagają się wzajemnie w dążeniu do budowania w swoich rodzinach Domowego Kościoła. Za krąg odpowiada jedno                   z należących do niego małżeństw, zwane parą animatorską.

Spotykamy się raz w miesiącu w naszych domach. Na każdym spotkaniu formacyjnym obecny jest nasz duchowy opiekun. Spotkanie miesięczne kręgu składa się        z trzech stałych części: dzielenia się życiem podczas symbolicznego posiłku, modlitwy i formacji.

Na każdym spotkaniu dzielimy się realizacją zobowiązań przyjętych w naszym ruchu, którymi są codzienna modlitwa osobista połączona             z lekturą Pisma Świętego, regularne spotkanie ze słowem Bożym, codzienna modlitwa małżeńska jako wspólne stawanie przed Panem, codzienna modlitwa rodziny, jako wspólnoty zanurzonej w Bogu, comiesięczny dialog małżeński i wynikająca z niego reguła życia.

W świetle Słowa Bożego rozważamy fragmenty ewangelii, wymieniamy się doświadczeniami, dzielimy radościami i troskami. Możemy zawsze na siebie liczyć  w trudnych chwilach.

Oba kręgi aktywnie uczestniczą w życiu duchowym parafii. W każdy czwartek przed Mszą Świętą członkowie pierwszego kręgu prowadzą modlitwę w intencji kapłanów i o nowe powołania do życia kapłańskiego i zakonnego, a w każdą środę przed Mszą Świętą członkowie drugiego kręgu prowadzą modlitwę w intencji rodzin. Przygotowujemy liturgię Mszy Świętej z różnych okazji i nabożeństw. Modlimy się o powstanie nowych kręgów w naszej wspólnocie parafialnej.

 

               Małżeństwa naszego kręgu włączone są w dzieło Krucjaty Wyzwolenia Człowieka.

Kontakt