Parafialny Zespół CARITAS przy naszej parafii działa od 3 sierpnia 2006r. Obecnie Zespół liczy 20 osób szczerze oddanych pracy charytatywnej. Od samego początku, działalność PZC jest ukierunkowana na pomoc rodzinom: wielodzietnym, biednym, dotkniętym wypadkami losowymi,  patologią alkoholizmu lub bezrobociem.

Od początku swojej działalności w parafii, PZC czynnie i regularnie współpracuje z Caritas Diecezji Rzeszowskiej poprzez włączanie się we wszystkie akcje i przedsięwzięcia organizowane przez Caritas Diecezjalną.

Tradycją w naszej parafii jest przygotowywanie przez PZC paczek świątecznych dla osób potrzebujących z okazji świąt Bożego Narodzenia i Wielkanocy, rozprowadzanie w Wielki Czwartek chlebków na stół wielkanocny. Wśród podejmowanych dzieł i akcji mających na celu pozyskanie środków na pomoc potrzebującym warto wymienić: niedzielne kwesty do puszek.

Spotkania organizacyjne i formacyjne PZC odbywają się pod przewodnictwem Księdza Proboszcza w każdy trzeci czwartek  miesiąca.

Mobilizacją do aktywności członków PZC są słowa Chrystusa: „Wszystko, co uczyniliście jednemu z tych braci moich najmniejszych, Mnieście uczynili” (Mt 25, 40). Winne one stanowić życiowe credo każdego chrześcijanina. Ewangeliczne wezwanie do miłości bliźniego – szczególnie osób ubogich, chorych, słabych i spychanych na margines życia społecznego nie straciło bowiem nic ze swojej aktualności.

Kontakt