Inicjatorem powstania grupy Akcji Katolickiej w naszej Parafii był poprzedni Ksiądz Proboszcz Leszek Bachta. Wydarzeniem, od którego datujemy nasze powstanie było uczestnictwo w Dekanalnym spotkaniu Akcji Katolickiej poprzedzone Mszą Świętą w dniu 

8 marca 2012r. w Kościele pw. Matki Bożej Śnieżnej w Budziwoju.

W dniu 20 października 2012r. uczestniczyliśmy w spotkaniu formacyjnym członków
i sympatyków Akcji Katolickiej w parafii św. Machała Archanioła w Rzeszowie, którego tematem była „Wiara – tajemnica spotkania Boga z człowiekiem”.

W dniach 12-13 kwietnia 2013r. nasza grupa wspólnie z Księdzem Proboszczem uczestniczyła w rekolekcjach w Szczawnicy. Tematem naszych rozważań była
„Wiara jako uznanie własnej bezradności i oczekiwanie wszystkiego od Boga”.

15 lutego 2014r. grupa 17 osób złożyła pisemne deklaracje potwierdzające chęć podjęcia działalności w Parafialnym Oddziale Akcji Katolickiej. W dniu 7 kwietnia 2014r. Oddział został zarejestrowany w sekretariacie Akcji Katolickiej Diecezji Rzeszowskiej.

Spotkania organizacyjne i formacyjne odbywają się pod przewodnictwem Księdza Proboszcza w każdą trzecią sobotę miesiąca. Poprzedza je Eucharystia obstawiona przez członków Akcji Katolickiej. Poprzez ukierunkowaną formację, staramy się kształtować tożsamość indywidualną i wspólnotową naszej grupy. Prosimy Pana Boga o światło Ducha Świętego, aby nasza działalność była zgodna z ideą Akcji Katolickiej.

Inicjatywy podejmowane przez grupę Akcji Katolickiej w naszej Parafii:

·         Czytanie przed każdą Mszą Świętą w trzecią sobotę miesiąca fragmentów Dzienniczka Św. Siostry Faustyny

·         Projekcje filmów mające na celu popularyzację filmu religijnego w naszej Parafii („Pasja”, „Józef z Nazaretu”, „Tajemnica Eucharystii”, „Fatima”, „Ziemia Maryi”)

·         Organizacja rajdów rowerowych dla dzieci i młodzieży mających na celu ich skupienie i zaangażowanie w ewangelizację naszej Wspólnoty Parafialnej (Zabratówka, Wielopole Skrzyńskie)

·         Prezentacja programów słowno-muzycznych na uroczystościach poświęconych bł. Ks. Józefowi Kowalskiemu oraz rocznicach upamiętniających wydarzenia historyczne

·         Przygotowanie wspólnie z innymi grupami parafialnej Drogi Krzyżowej oraz Adoracji Najświętszego Sakramentu w Wielki Czwartek

·         Rozprowadzanie kredy i kadzidła na uroczystość Trzech Króli

Od kwietnia 2014r. prezesem naszego Oddziału jest Bartłomiej Medygrał.

 

Kontakt