Sakrament Chrztu

W niedziele w ciągu roku i w Wigilię Paschalną (Wlk. Sobota)

Niezbędne dokumenty:

- akt urodzenia dziecka z USC (odpis)

- wyciąg z aktu ślubu kościelnego rodziców

- dane rodziców dziecka i rodziców chrzestnych

- rodzice chrzestni spoza parafii przedkładają zaświadczenie, że są praktykującymi katolikami

 

 Sakrament Pokuty i Pojednania

Codziennie przed Mszą św.

 

Sakramenty dla Chorych

Udzielane są na życzenie chorego lub rodziny

Uroczyście w Światowy Dzień Chorego (11.02) podczas Mszy Św.

Chorych parafii odwiedzam z posługą spowiedzi i Komunii św. w każdą I sobotę miesiąca

 

Sakrament Małżeństwa

W celu spisania protokołu przedmałżeńskiego do Kancelarii parafialnej narzeczonego lub narzeczonej należy zgłosić się od 6 do 3 miesięcy przed ślubem z dokumentami wymienionymi w 1, 2 i 3 punkcie. Pozostałe dokumenty należy donieść przed ślubem.

Niezbędne dokumenty:

1. Dokumenty tożsamości narzeczonych

2. Aktualne metryki chrztu i bierzmowania

3. Świadectwo uczestnictwa w katechezie szkolnej

4. Aktualne zaświadczenie z USC o braku przeszkód lub akt ślubu, jeśli wcześniej zawarto związek cywilny

5.  Jeśli narzeczony(a) mieszka na terenie innej parafii należy przedłożyć świadectwo wygłoszenia tam zapowiedzi z adnotacją o nieistnieniu przeszkód

6.  Świadectwo uczestnictwa w naukach przedślubnych

7. Świadectwo uczestnictwa w katechezie przedmałżeńskiej

8.  Zaświadczenie z Poradni Rodzinnej

 

Sakrament Bierzmowania

- metryka chrztu

- zaświadczenie o uczestnictwie w katechezie szkolnej lub ostatnie świadectwo z katechizacji

- dorośli - świadectwo ukończenia katechizacji

- udział w przygotowaniu do bierzmowania w parafii

 

I Komunia Święta

- aktualna metryka chrztu (osoby ochrzczone poza parafią)

- udział w przygotowaniu do Komunii św. w parafii

 

Pogrzeb

Niezbędne dokumenty:

- akt zgonu

- jeśli zgon nastąpił poza parafią lub w szpitalu - zaświadczenie o udzieleniu sakramentu chorych i wiatyku (Komunii Św.) wystawione przez kapłana, który sakramentu udzielił (np. kapelana szpitala)

 Uwagi:

Pogrzeb jest czynnością liturgiczną nawiązującą do religijności zmarłego i wyrazem wiary jego rodziny.

Obrzędy pogrzebowe, przewidują kilka form liturgii (w zależności od religijności zmarłego, okoliczności śmierci, zwyczajów pogrzebowych miejsca).

 

Pogrzeb katolicki nie przysługuje tym, którzy świadomie i dobrowolnie zerwali łączność z Kościołem lub zmarli bez pokuty w gorszących okolicznościach albo z pogardą dla religii i Kościoła, uparcie odmawiając przyjęcia sakramentów.

Kontakt