Poniedziałek, 29. 04

  1. 1. dziękczynna w 25 rocznicę urodzin Krzysztofa z prośbą o dalsze błogosławieństwo i opiekę
  2. 2. + Emil Szczęch od rodziny Maców i Kurców

Wtorek, 30. 04

  1. 1. + Robert i Sebastian Orgielewscy od cioci Marysi
  2. 2. + Emil Szczęch od syna Wiesława

 Środa, 1. 05

  1. 1. o Boże błogosławieństwo, opiekę NMP dla sióstr z róży Ewy Jachimowskiej i za zmarłe siostry
  2. 2. + Emil Szczęch od wnuków

Czwartek, 2. 05

  1. 1. o pomyślne zdanie egzaminu maturalnego
  2. 2. + Emil Szczęch od Zofii i Ryszarda Grzebyk

  Piątek, 3. 05 – NMP Królowej Polski

730 + Helena i Franciszek Matuła w 8 rocznicę śmierci

1030 za parafian

       + Emil Szczęch od wnuka Łukasza z rodziną

1500  + Antoni Buż w rocznicę śmierci   

Sobota, 4. 05

  1. 1. o zdrowie i Boże błogosławieństwo dla Stefanii i Ryszarda z okazji urodzin od dzieci i wnuków
  2. 2. + Emil Szczęch od Marii i Ryszarda Siwiec z rodziną

 Niedziela, 5. 05

730 + Katarzyna i Józef Krok i Józef i Maria Walusiewicz

1030 o błogosławieństwo Boże i potrzebne łaski dla strażaków i za zmarłych druhów

       + Zofia i Ludwik Dudek i ich rodzice

1500  za parafian   

Kontakt