Poniedziałek, 22. 07

1. + Jan Dudek i jego rodzice

2. + Roman Sztycharz od rodziny Dudków z Zarzecza

Wtorek, 23. 07

1. + Kamil Kawa od sąsiadów Kroków

2. + Lucyna Krupa od Koła Emerytów w Siedliskach

Środa, 24. 07

1. z róży Józefa Czopika o zdrowie, Boże błogosławieństwo i potrzebne łaski dla członków róży i za zmarłych braci

2. + Lucyna Krupa od Parafialnego Zespołu Caritas

Czwartek, 25. 07

1. + Stanisław Wilk i jego rodzice

2. + Lucyna Krupa od Grażyny Winiarskiej z rodz. i Ewy Kozieł

Piątek, 26. 07

1. + Jan, Maria i Anna Wajda

2. + Lucyna Krupa od rodziny Drabickich z Kraczkowej

Sobota, 27. 07

1. o miłość i wzajemną zgodę w sąsiedztwie

2. + Lucyna Krupa od rodziny Eugeniusza Lasoty 

Niedziela, 28. 07

730 dziękczynna z prośbą o dalsze błogosławieństwo i potrzebne łaski dla Anny

1030 + Zenon i Stanisław w 10 rocz. śmierci Zenona

       + Lucyna Krupa od rodziny Eugeniusza Lasoty

1500  za parafian