Poniedziałek, 5. 08

1. + Lucyna Krupa od chrześniaka Zenona Standyło z rodziną

2. + Ryszard Szczęch od chrzestnej Joanny z Lubeni

Wtorek, 6. 08

1. + Lucyna Krupa od bratowej Zofii Standyło

2. + Ryszard Szczęch od rodziny Soleckich i Orzechów ze Smolnej

Środa, 7. 08

1. + Lucyna Krupa od Borowców z Zarzecza

2. + Ryszard Szczęch od rodziny Dudów

Czwartek, 8. 08

1. + Lucyna Krupa od Anety i Marka Świerad z rodziną

2. + Ryszard Szczęch od rodziny Stanisława Szostka

Piątek, 9. 08

1. + Lucyna Krupa od kuzynki Heli z rodziną

2. + Ryszard Szczęch od Jana i Krystyny Kalembkiewicz

Sobota, 10. 08

1. + Lucyna Krupa od zarządu i pracowników firmy Metkom

2. + Ryszard Szczęch od Krzysztofa Soleckiego z rodziną

Niedziela, 11. 08

730 za parafian

1030 + Maria Piecuch i Irena Bartczak

       + Ryszard Szczęch od Bogusławy i Krzysztofa Skowron