Warto Posłuchać

Liczba odwiedzających

We have 99 guests and no members online

 

- Usilnie zachęca się wiernych do stosowania się do wszelkich postanowień i zaleceń organów państwowych, które mają na celu ograniczenie rozprzestrzeniania się koronawirusa i wywoływanej nim choroby COVID-19.

- apeluje się do wiernych, aby w tych dniach pozostali w domach, korzystając z udzielonej dyspensy od obowiązku uczestniczenia w niedzielnej Mszy świętej. Nieuczestniczenie w Mszy świętej niedzielnej w tych warunkach nie jest przejawem braku pobożności i wiary, lecz wyrazem troski o dobro wspólne i miłości Boga obecnego w drugim człowieku.

- jeśli to konieczne, niech w Mszy świętej uczestniczą wierni, którzy zamówili daną intencję wraz z najbliższą rodziną,

- zachęcamy wiernych do korzystania z transmisji Mszy świętych w telewizji, radiu i internecie oraz do przyjmowania Komunii świętej duchowej,

- zgodnie postanowieniami wynikającymi z rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 13 marca 2020 r. na Mszy świętej, zarówno wewnątrz jak i na zewnątrz kościoła, łącznie nie może być więcej niż 50 osób,

- znak pokoju należy przekazywać przez skinienie głowy, bez podawania rąk,

- zachęcamy do podtrzymywania zwyczaju przyjmowania Komunii świętej do ust. Jeżeli jednak wierni z obawy przed zarażeniem będą chcieli przyjąć Komunię świętą na rękę należy jej udzielić w takiej formie. W takim przypadku Komunię św. należy przyjmować na lewą dłoń podtrzymywaną przez prawą, a następnie, stojąc przed kapłanem, prawą ręką włożyć Komunię świętą do ust – w żadnym wypadku nie wolno odchodzić z Hostią na dłoni od ołtarza.,

 - cześć Krzyżowi należy oddawać przez przyklęknięcie lub głęboki skłon, bez kontaktu bezpośredniego,

- należy powstrzymać się ponadto od oddawania czci relikwiom poprzez pocałunek lub dotknięcie,

- rezygnujemy z napełniania kropielnic kościelnych wodą święconą,

- uczestników nabożeństw prosimy o przestrzeganie podstawowych zasad higieny.

 

Kontakt