Poniedziałek, 29. 01.

1. + Maria Jachimowska w 3 rocznicę śmierci

2. + Zofia Stec od Katarzyny i Rafała Zuber z dziećmi

Wtorek, 30. 01. 

1. + Jan Dudek

2. + Zofia Stec od Eli Kluk

Środa, 31. 01. 

1. + Stanisława i Władysław Dudek

2. + Zofia Stec od Joli i Mariana Dul

Czwartek, 1. 02.

1. + Józefa Rzegocka od męża Władysława

2. + Zofia Stec od Katarzyny i Pawła Tęcza z rodziną

Piątek, 2. 02. – Ofiarowanie Pańskie

730 + ks. Kazimierz Biśto

1700 + Stefania i Władysław Wajda i Stanisława Czopik 

        + Zofia Stec od sąsiadki Marylki

Sobota, 3. 02.

1. + Bronisława i Józef Kochman i ich rodzice

2. + Zofia Stec od Ireny i Stanisława Włoch

Niedziela, 4. 02.

730 + Aleksandra i Antoni Kowalscy w rocznice śmierci

1030 + Eugenia i Stanisław Gugała

        + Zofia Stec od Ireny i Stanisława Włoch

1500 za parafian

Kontakt