Poniedziałek, 24. 05 

1. + Bronisława i Ludwik Markowscy i Eugenia i Stanisław Gugała

2. + Janina Wajda od siostry Władysławy z rodziną

Wtorek, 25. 05

1. + Wiktoria i Józef Borowiec i ich rodzice

2. + Janina Wajda od Kazimiery i Longina Przybek

    

Środa, 26. 05

1. + Helena i Stanisław Ślipek od dzieci

2. + Janina Wajda od Krzysztofa Przybek

        

Czwartek, 27. 05

1. + Ryszard, Stefan i Stanisława Ślipek od rodzeństwa

2. + Janina Wajda od Joanny Przybek - Mita z mężem

          

Piątek, 28. 05 

1. + Aniela, Bronisława i Józef Dudek

2. + Janina Wajda od sióstr z róży różańcowej

Sobota, 29. 05

1. + Aniela i Tomasz Lasota

2. + Janina Wajda od Marii i Zdzisława Borowiec z rodziną

Niedziela, 30. 05

730  za parafian

1030 o zdrowie, Boże błogosławieństwo, opiekę NMP i światło Ducha Św. dla Wiktorii w 18 rocznicę urodzin 

       + Janina Wajda od Anny i Sławomira Pitera

1500 + Helena i Stanisław Baran